IZVĒLNE

DALĪBA KOUČIEM

     Dalība ECF sniedz Jums priekšrocības sākot jau ar iestāšanās brīdi, gan arī ilgtermiņā. Koučam tā ir iespēja sasniegt jaunu profesionalitātes līmeni.

     ECF piedāvā četras dalības kategorijas - Bronze, Silver, Gold un Diamond - atbilstoši dažādas profesionalitātes līmeņa kouču interesēm un vajadzībām.

 

                      

 

Bronze dalības kategorija

CCC, ACC, PCC un MCC līmeņa koučiem, kā arī tiem, kam nav sertifikācijas konkrētajā koučinga specializācijā.

Bronze kategorijas dalības priekšrocības

-Esiet Austrumeiropas un Baltijas valstu pieredzējušākās profesionālās kouču biedrības dalībnieks.

-Izvietojiet savus datus ECF  CCC līmeņa kouču reģistrā.

-Palieliniet potenciālo klientu uzticību, izmantojot CCC līmeņa zīmi savos reklāmas materiālos (interneta vietnē, sociālajos tīklos, uz vizītkartes).

-Palieliniet savu profesionalitāti, apmainoties pieredzē ar kolēģiem un saņemot viņu atbalstu.

-Izmantojiet stažēšanās iespējas koučinga uzņēmumos.

-Saņemiet atlaides CSC līmeņa sertifikācijai.

-Saņemiet atlaides ECF akreditētām apmācību programmām.

-Veidojiet karjeru un ātri pārejiet uz profesionālo CSC līmeni.

-Izmantojiet atlaides meistarklasēm un ECF organizētiem pasākumiem.

Bronze ECF International kategorijas dalības maksa - 50 € (ikgadējā maksa) + 20 € (vienreizējs maksājums par reģistrāciju un mārketinga materiālu izveidi ECF katalogā).

Iestāšanās nosacījumi

ECF ideoloģijas pieņemšana.

Bronze kategorijas dalība nedod tiesības balsot un izmantot ECF logo.

Dalības termiņš no maksājuma veikšanas brīža - viens gads.

 

 

Silver dalības kategorija

Dalība tiek piedāvāta koučiem, kuri saskaņā ar ECF standartiem ir apstiprinājuši savu CSC līmenim atbilstošu kompetenci izvēlētajā specializācijā.

Silver kategorijas dalības priekšrocības

-Kļūstiet Austrumeiropas un Baltijas valstu pieredzējušākās profesionālās kouču federācijas daļa.

-Veidojiet savas karjeras izaugsmi, izmantojot iespēju ātri pāriet uz profesionālo CRSC sertifikācijas līmeni.

-Izvietojiet savus datus ECF CSC līmeņa kouču reģistrā.

-Iegūstiet stažēšanās iespējas koučinga uzņēmumos.

-Palieliniet potenciālo klientu uzticību, izmantojot ECF logo savos reklāmas materiālos (interneta vietnē, sociālajos tīklos, uz vizītkartes un citos reklāmas nesējos).

-Saņemiet atlaides ECF organizētiem pasākumiem.

-Izmantojiet atlaidi CSC līmeņa sertifikācijai.

Silver ECF International kategorijas dalības maksa - 100 € (ikgadējā maksa) + 20 € (vienreizējs maksājums par reģistrāciju un mārketinga materiālu izveidi ECF katalogā).

Iestāšanās nosacījumi

ECF ideoloģijas pieņemšana.

Silver kategorijas dalība nedod tiesības balsot.

Dalības termiņš no maksājuma veikšanas brīža - viens gads.

 

 

Gold dalības kategorija

Dalība tiek piedāvāta koučiem, kuri saskaņā ar ECF standartiem ir apstiprinājuši savus CRSC līmenim atbilstošus profesionālos panākumus izvēlētajā specializācijā.

Gold kategorijas dalības priekšrocības

-Kļūstiet Austrumeiropas un Baltijas valstu pieredzējušākās profesionālās kouču federācijas daļa.

-Piesaistiet jaunus potenciālos klientus, izvietojot savus datus un informāciju par savu specializāciju ECF kouču katalogā (opcija ir pieejama tikai CRSC līmenim).

-Izmantojiet CRSC līmeņa potenciālu - speciālos mārketinga instrumentus un iepakojumu no ECF, kas paaugstina interesi par Jums no potenciālo klientu puses.

-Pārbaudiet jaunu Jūsu specializācijas mārketinga iepakojumu no ECF ar iespēju izvietot no 10 līdz 100 Jūsu klientu referencēm un rezultātiem.

-Palieliniet potenciālo klientu uzticību, izmantojot ECF logo savos reklāmas materiālos (interneta vietnē, sociālajos tīklos, uz vizītkartes un citos reklāmas nesējos).

-Saņemiet pasūtījumus no koučinga uzņēmumiem atbilstošus Jūsu specializācijai.

-Piedalieties lielos korporatīvajos projektos sadarbībā ar citiem koučiem un izmantojiet starptautiskās sadarbības iespējas.

-Izmantojiet tiesības balsot ECF.

-Kļūstiet par ECF komitejas dalībnieku.

-Paātriniet karjeras izaugsmi un ātri pārejiet CRRC profesionālā līmenī.

-Izmantojiet atlaides ECF organizētiem pasākumiem.

-Saņemiet atlaides CRRC līmeņa sertifikācijai.

Gold ECF International dalības maksa - 150 € (ikgadējā maksa) + 70 € (vienreizējs maksājums par reģistrāciju un mārketinga materiālu izveidi ECF katalogā).

Iestāšanās nosacījumi

CRSC līmenis.

ECF ideoloģijas pieņemšana.

ECF kodeksa pieņemšana.

Gold kategorijas dalība dod tiesības balsot.

Dalības termiņš no maksājuma veikšanas brīža - viens gads.

 

 

Diamond dalības kategorija

Dalība tiek piedāvāta koučiem, kuri saskaņā ar ECF standartiem ir apstiprinājuši savus CRRC līmenim atbilstošos profesionālos panākumus izvēlētajā specializācijā.

Diamond kategorijas dalības priekšrocības

-Kļūstiet Austrumeiropas un Baltijas valstu pieredzējušākās profesionālās kouču federācijas daļa.

-Piesaistiet jaunus potenciālos klientus, izvietojot savus datus un informāciju par savu specializāciju ECF kouču katalogā (opcija ir pieejama tikai CRRC līmenim).

-Izmantojiet ECF mārketinga instrumentus, kas paaugstina Jūsu konkurētspēju.

-Izmantojiet mārketinga iespējas no ECF un izvietojiet 100-150 Jūsu klientu rekomendācijām un case studies (pieejams tikai CRRC līmenim).

-Palieliniet potenciālo klientu uzticību, izmantojot ECF logo savos reklāmas materiālos (interneta vietnē, sociālajos tīklos, uz vizītkartes un citos reklāmas nesējos).

-Saņemiet pasūtījumus no koučinga uzņēmumiem atbilstošus Jūsu specializācijai.

-Iestājieties kouču komandu sastāvā, kuri nodarbojās ar lieliem korporatīvajiem projektiem un sadarbojieties starptautiskā līmenī.

-Izmantojiet tiesības balsot ECF.

-Piedalieties ECF komitejas darbībā.

-Piedalieties ECF rīkotajos tenderos.

-Saņemiet ECF rekomendācijas.

-Baudiet CRRC līmeņa lielas atlaides ECF pasākumiem.

-Radiet papildu ienākumus, kļūstot par mentoru tiem, kas uzsāk koučinga karjeru Jūsu specializācijā.

- ECF Diamond kategorijas dalība ir koučinga elites privilēģijas.

Diamond ECF International kategorijas dalības maksa - 200 € (ikgadējā maksa) + 100 € (vienreizējs maksājums par reģistrāciju un mārketinga materiālu izveidi ECF katalogā).

Iestāšanās nosacījumi

CRRC līmenis.

ECF ideoloģijas pieņemšana.

ECF kodeksa pieņemšana.

Diamond kategorijas dalība dod tiesības balsot.

Dalības termiņš no maksājuma veikšanas brīža - viens gads.