IZVĒLNE

ECF KODEKSS

Sertificēts ECF koučs veic savu profesionālo darbību saskaņā ar ECF ētikas kodeksu - billu par klientu tiesībām.
 
Konfidencialitāte
– Es apsolos, ka klienta teikto nekad un nekur es neatkārtošu.
– Es apsolos saglabāt konfidencialitāti par klientu robežās, ko nosaka likums.
– Es apsolos veikt visus drošības pasākumus informācijas aizsardzībai, kura skar klientu.

Attieksme pret klientu
– Es apsolos uzturēt augstu profesionālu līmeni, ievērot augstus ētikas un morāles principus.
– Es apsolos nest atbildību par manis sniegto pakalpojumu kvalitāti.
– Es apsolos pieņemt klientu jebkādās tā izpausmēs.
– Es apsolos būt pieklājīgs sadarbībā ar klientu.
– Es apsolos nesniegt vērtējumu.
– Es apsolos radīt uzticību attiecībās ar katru klientu.
– Es apsolos radīt vienlīdzīgas attiecības ar katru klientu.
– Es apsolos būt godīgam ar saviem klientiem.
– Es apsolos neprovocēt un neveidot romantiskas un seksuālas attiecības ar klientu.
– Es apsolos iziet ārpus savu stereotipu robežām.
– Es apsolos atbalstīt klientu.
– Es apsolos būt atvērtam un bez slēptiem nodomiem.
 
Sadarbība
– Es apsolos veidot sadarbību ar klientu pēc principa «Vinnē-Vinnē».
– Es apsolos, nepieciešamības gadījumā, skaidrot klientam instrumentu nozīmi, kuri tiek izmantoti koučingā.
– Es apsolos rūpēties par klientu pat tajos gadījumos, kad tā viedoklis pauž opozīciju.
– Es atsakos no manipulācijas darbā ar klientu.
– Es apsolos nepiemērot klientu savām gaidām.
– Es apsolos dzirdēt klientu.
– Es apsolos ņemt vērā klienta domas.
– Es apsolos atrasties resursu stāvoklī darbā ar klientu.
– Es apsolos būt objektīvam un bez aizspriedumiem darbā ar klientu.
– Es apsolos klientam saglabāt izvēles tiesības.
– Es apsolos sniegt klientam iespēju izvēlēties savu pieeju sadarbībā.
– Es apsolos izmantot savu klientu rekomendācijas vienīgi tajos gadījumos, kad tam esmu saņēmis piekrišanu.
– Es apsolos gadījumā, kad vēlamais koučinga efekts nav sasniegts, pārtraukt sadarbību ar doto klientu.
– Es apsolos saglabāt un cienīt ECF un savu kolēģu autortiesības.
– Es apsolos neizmantot ECF biedru informāciju bez viņu ziņas un piekrišanas.
– Es garantēju atteikšanos no jebkura veida elektronisko ziņojumu izsūtīšanas, izmantojot «spama» metodi, starp ECF biedriem.
 
Atbalsts
– Es apsolos pašā koučinga sākumā informēt klientu par to, kādus rezultātus viņš var gaidīt.
– Es apsolos sniegt pakalpojumus savlaicīgi atbilstoši noteiktam nodarbību laikam.
– Es apsolos tiekties pie tā profesionalitātes līmeņa, kurš palīdzēs klientam sasniegt neatkarību viņa lēmumos un darbībās.
– Es apsolos atbilst profesionālam un personīgam kouča līmenim katrā sesijā.
– Es apsolos sniegt tos labumus, par kuriem klients maksā laika, enerģijas un naudas veidā.
– Es apsolos atbalstīt klientu, veidot vidi, kura sekmē tā izaugsmi.
– Es apsolos, ka nepieciešamības gadījumā, paplašināšu koučinga metožu izvēli, kuras tiks izmantotas turpmāk.
– Es apsolos netraucēt klientam būt godīgam un atvērtam savu jūtu izpausmē, bez bailēm par iespējamu sekojošo apsūdzību.
– Es atsakos no situācijām, kuras var nostādīt klientu neizdevīgā situācijā.
– Es apsolos paturēt klientam tiesības pārtraukt koučingu jebkurā momentā.
– Es apsolos ņemt vērā klienta ārkārtējos gadījumus.
– Es apsolos parūpēties par atbilstošo vietu koučinga realizēšanai.
– Es apsolos savlaicīgi un pilnā apjomā informēt klientu par cenām, procedūrām un jebkurām izmaiņām.

Kouča sagatavošana
– Es apsolos precīzi informēt klientu par savu ECF sertifikācijas līmeni, kouča pieredzi un kvalifikāciju.
– Es apsolos teikt taisnību par savu sagatavotību, pieredzi un rekomendācijām bez jebkāda faktu pārspīlējuma.
– Es apsolos atbilst augstiem profesionāliem ECF standartiem.
– Es apsolos pastāvīgi uzlabot savu kvalifikāciju un iemaņas un būt vienā līmenī ar ECF koučinga standartiem.
– Es apsolos būt kompetentam savā specializācijā.
– Es apsolos būt par panākumu piemēru saviem klientiem.

Izaugsme 
– Es apsolos būt par kouču, kurš spēj virzīt klientu uz panākumiem un sasniegt rezultātu noteiktā laika robežās.
– Es apsolos izpaust sevi esamības pakāpē tādā veidā, lai sekmētu klienta izaugsmi.
– Es apsolos ievērot jebkādas izmaiņas klienta izaugsmē un ziņot viņam par to.