IZVĒLNE

Īsta kouča meistarība ir kvalitatīvas pārmaiņas klientu dzīvē!

 

ECF misija

Aizsargāt un apmierināt koučinga patērētāju intereses, paaugstinot profesionālo kouču standartus un klientu informētību.

 

ECF mērķi

    High class līmeņa koučinga specializāciju skaita palielināšana.

High class līmeņa specializētā koučinga pakalpojumu attīstība.  

High class līmeņa specializētā koučinga nozarē akreditēto skolu un programmu skaita palielināšana.

High class līmeņa sertificētu ekstraordinārās rezultativitātes koučinga speciālistu skaita palielināšana.

(Mērķi tika noteikti ECF komitejā 2017)

 

ECF uzdevumi

     ECF galvenais uzdevums - sniegt atbalstu juridiskām un fiziskām personām, kuras izmanto koučinga pakalpojumus, kā arī koučiem un koučinga skolām. 

Mums ir svarīgi sekojoši mērķi un uzdevumi:      

1. Klientiem sniedzamie pakalpojumi: 

- risku mazināšana;

- klientu informēšana par viņu tiesībām attiecībā uz prasībām pret profesionāliem koučiem;

- klientu vajadzību apmierināšana, nodrošinot uzticamu un pārbaudītu kouču pakalpojumus;

- konkurētspējīgāko piedāvājumu izvēles nodrošināšana no augstas klases koučiem-speciālistiem.

 

2. Koučiem sniedzamie pakalpojumi:

- kouču savienības izveide un viņu pakalpojumu virzīšana;

- jaunāko efektīvo mārketinga instrumentu nodrošināšana;  

- savā specializācijā labāko kouču ieteikšana potenciālajiem klientiem, netvorkings;

- atbalsts koučiem, kas tikai uzsāk savu darbību ar iziešanu tirgū un koučinga prasmju iegūšanu;

- jauno sertifikācijas standartu nodrošināšana atsevišķu specializāciju koučiem CCC, CSC, CRSC un CRRC līmeņos;

- labāko akreditēto skolu un koučinga apmācību programmu ieteikšana atsevišķu specializāciju koučiem viņu kvalifikācijas celšanai;

- tiešsaistes un bezsaistes meistarklašu un treningu organizēšana un vadīšana saskaņā ar ECF standartiem;

- konferenču organizēšana un vadīšana.

 

3. Skolām sniedzamie pakalpojumi:

- koučinga skolu akreditācija;

- kouču kvalifikācijas celšanas produktu un pakalpojumu akreditācija;

- kouču kvalifikācijas celšanas produktu un pakalpojumu izveide;

- efektīvu mārketinga instrumentu nodrošināšana koučinga skolām;

- rekomendāciju sniegšana labākajām koučinga skolām darbam ar potenciālajiem klientiem;

- koučinga skolu un profesionālo biedrību standartu paaugstināšana.