IZVĒLNE

Īsta kouča meistarība ir kvalitatīvas pārmaiņas klientu dzīvē!

 

Augsti koučinga standarti

     Mūsdienu koučinga pakalpojumu tirgus ir pārpildīts ar pseidoprofesionāļiem, bet mācību programmas neatbilst mūsdienu izaicinājumiem.
     Izpētot visrezultatīvāko kouču darbību, kā arī veicot vairākus eksperimentus, ECF izstrādāja elastīgu, universālu treniņa pieeju jebkurai kouča specializācijai, darbam ar jebkura tipa klientiem.
Mēs to nosaucām par CEC ECF COACHING. ECF treniņa pieeju var nosaukt par trīsdimensiju koučingu, par cik tā sastāv no trīs elementiem.
 
     Iepazīstieties – 3D koučings (TM)!   (СEC COACHING)
 
     3D koučings (TM) – tas ir triju elementu koučinga modelis. 3D koučinga (TM) forma ļauj apstiprināt kouča profesionālo meistarību un personas atbilstību trīs svarīgās jomās:
 
1- KLIENTS.   (CLIENT)
 
2- VIDE.        (ENVIRONMENT)
 
3- KOUČS.     (COACH)
 
 
Klients
ECF koučs mijiedarbībā ar klientu:
1.1 Redz klienta galvenos motīvus (klienta attieksme pret koučingu);
1.2 Izprot klienta iekšējās prasības;
1.3 Identificē klienta stilu;
1.4 Paredz klienta uzvedības tendenci;
1.5 Atklāj klienta svarīgākās vajadzības.
 
Vide
ECF koučs mijiedarbībā ar klientu:
2.1 Nosaka vides kvalitāti un ietekmi uz klientu;
2.2 Izprot klienta ideālās vides (atbalstošo vidi);
2.3 Projektē jaunas vides (uzlabotas vides) izveidi;
2.4 Rāda iespējas, kuras ir saistītas ar pārveidoto vidi;
2.5 Redz vides izveides lietderību un iederību.
 
Koučs
ECF koučam piemīt personības pamati:
3.1.1 Izprot un pieņem savu vērtīgumu un nozīmīgumu;
3.1.2 Ievēro ECF kodeksu un billu par klienta tiesībām;
3.1.3 Kouča būtības izpausme atklāj klienta potenciālu;
3.1.4 Veido uzticības pilnas attiecības ar klientu un ECF dalībniekiem;
3.1.5 Sadarbība ar klientiem un ECF dalībniekiem balstās uz principiem, kuri paaugstina veiksmes iespēju.
 
ECF koučam piemīt profesionālās meistarības pamati:
3.2.1 Izprot klienta izaugsmes un regresijas dinamiku;
3.2.2 Klienta situācija norāda uz rezultatīva koučinga stila izvēli;
3.2.3 Trenē iemaņas, atklāj klienta gudrību;
3.2.4 Sakrīt un papildina, nevis disonē ar klientu;
3.2.5 Rada vidi, kura pārkārto klienta efektivitāti un būtības stāvokli.