IZVĒLNE

SERTIFIKĀCIJA

     Sertifikācija ir pārdomāta un objektīva kouča personīgās un profesionālās atbilstības augstajiem profesijas standartiem konkrētajā specializācijā apstiprinājuma procedūra.

 

  Īsta kouča meistarība ir kvalitatīvas pārmaiņas klientu dzīvē!

 

Sertifikācijas process ECF

1. Apgūstiet 3D koučinga (ТМ) meistarību

2. Izvēlieties specializāciju

3. Izvēlieties sertifikācijas  līmeni

.

Prasības ECF sertifikācijai

Prasības CCC līmeņa piešķiršanai - izvēlētās specializācijas sertificēta kouča kandidāts.

-Sākot no 40 apmācību stundām ECF vai ICF akreditētās vai neakreditētās programmās.

-ECF ideoloģijas pieņemšana (teorētiskais eksāmens).

-Astoņu ECF kompetenču zināšana (teorētiskais eksāmens).

CCC līmeņa sertifikācijas izmaksas – 150 €

 

Prasības CSC līmeņa piešķiršanai - sertificēts izvēlētās specializācijas koučs.

-Sākot no 50 apmācību stundām ECF vai ICF akreditētās vai neakreditētās programmās.

-50 praktiskā darba stundas (individuālais vai grupas koučings).

-ECF ideoloģijas un kodeksa pieņemšana.

-CSC līmeņa sertifikācijai pieteiktās specializācijas izvēle.

-Vienas sesijas ieraksts izvēlētajā specializācijā.

-Astoņu ECF kompetenču pārzināšana.

CSC līmeņa sertifikācijas izmaksas – 300 €

 *sesijas ieraksta formāts-  mp3. Sesijas laiks 30 līdz 90 minūtes. Sesijas ierakstu sūtiet uz e-pastu certification@eurocoach.eu

 

Prasības CRSC līmeņa piešķiršanai - sertificēts koučs, kurš ir ieguvis klientu references atbilstošajā izvēlētajā specializācijā.

-Sākot no 100 apmācību stundām ECF vai ICF akreditētajā programmā.

-100 praktiskā darba stundas izvēlētajā specializācijā (individuālais vai grupas koučings).

-ECF ideoloģijas un kodeksa pieņemšana.

-CRSC līmeņa sertifikācijai pieteiktās specializācijas izvēle.

-10 references no klientiem atbilstošajā izvēlētajā specializācijā.

-Pierādīti un izmērāmi rezultāti izvēlētajā specializācijā no 10 klientiem.

-Vienas sesijas ieraksts izvēlētajā specializācijā.

-Astoņu ECF kompetenču pārzināšana.

CRSC sertifikācijas līmeņa izmaksas – 400 €

 *sesijas ieraksta formāts-  mp3. Sesijas laiks 30 līdz 90 minūtes. Sesijas ierakstu sūtiet uz e-pastu certification@eurocoach.eu

 

Prasības CRRC līmeņa piešķiršanai - sertificēts koučs, kurš ir ieguvis references atbilstošajā izvēlētajā specializācijā, kā arī klientu un ECF profesionālās asociācijas atzinību.

-Sākot no 150 apmācību stundām ECF vai ICF akreditētajā programmā.

-1000 praktiskā darba stundas izvēlētajā specializācijā (individuālais vai grupas koučings).

-CRRC līmeņa sertifikācijai pieteiktās specializācijas izvēle.

-100 references no klientiem atbilstošajā izvēlētajā specializācijā.

-ECF ideoloģijas un kodeksa pieņemšana.

-Pierādīti rezultāti izvēlētajā specializācijā no 100 klientiem.

-Vienas sesijas ieraksts izvēlētajā specializācijā.

-Astoņu ECF kompetenču pārzināšana.

CRRC līmeņa sertifikācijas izmaksas – 500 €

 *sesijas ieraksta formāts-  mp3. Sesijas laiks 30 līdz 90 minūtes. Sesijas ierakstu sūtiet uz e-pastu certification@eurocoach.eu

 

4. Apmaksājiet izvēlētā līmeņa sertifikāciju

5. Iesniedziet Jūsu prakses rezultātus līmeņa apstiprināšanai

6. Uzrakstiet pieteikumu eksāmena kārtošanai uz e-pastu   certification@eurocoach.eu

7. Nokārtojiet eksāmenu

8. Uzziniet sertifikācijas komisijas rezultātus

    Jūs saņemsiet paziņojumu par eksāmena rezultātiem uz Jūsu elektronisko adresi rakstiskā veidā 30 dienu laikā pēc eksāmena kartošanas.

100 balles un vairāk – Mēs apsveicam Jūs! Jūs esat sertificēts ECF!

No 50 līdz 99 ballēm – Jūs parādījāt meistarību līdz sertificēta kouča kandidāta līmenim pēc ECF standartiem! Kandidāta sertifikātu izdod tikai elektroniskā formātā.

49 balles un mazāk – Mēs rekomendējam pievērst Jūsu uzmanību rekomendācijām, ko deva sertifikācijas komisija. Izmantojiet ECF kouča-mentora atbalstu. Uzlabojiet meistarības 3D koučings(TM) rādītājus un piereģistrējieties nākamajam eksāmenam. Atkārtota eksāmena cena ir 50% no pilnas attiecīgā līmeņa sertifikācijas  cenas.

 

9. Saņemiet sertifikātu

 

 

 

     Lai saņemtu sīkāku informāciju par sertifikācijas procesu, lūdzam sazināties ar tuvāko pārstāvniecību.